පිටු

Sunday, May 13, 2012

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි: මාගේ දේශය අවදි කරනු මැන

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි: මාගේ දේශය අවදි කරනු මැන: මෙහෙම කීවට වැඩි කෙනෙක්ට මතක් වෙන්නේ ඉතින් අමරදේව මාස්ටර් ගේ සින්දුවනේ මේ ඒකම නෙවේ  මම මේ කියන්න යන්නේ පේරාදෙණිය කැම්පස් එකේ වාර්ශිකව පැවැ...

No comments:

Post a Comment